Tuyển ref PTC site uy tín, cập nhật mỗi ngày, reback 50%

Top danh sách các trang PTC uy tín nhất hiện nay

1. Neobux

Link: https://www.neobux.com/?r=thane01
Minimum cashout: $2
Proof payment: 1, 2
Giá click: $0,001/ads

3. scarlet-clicks

Link: https://www.scarlet-clicks.info/?ref=thane01
Minimum cashout: $2
Proof payment: 1, 2
Giá click: $0,001/ads

2. gptplanet

Link: https://www.gptplanet.com/?ref=thane01
Minimum cashout: $2
Proof payment: 1, 2
Giá click: $0,001/ads

Bạn nào ref cho mình thì inbox cho mình qua:

Facebook: https://www.facebook.com/thanhtungnguyen.vl
Skype: programmer_nttung
Gmail: tungcoder.info@gmail.com